Un sistem integrat de management este un sistem de management care include toate componentele relevante ale unei afaceri într-un singur sistem coerent, permiţând astfel îndeplinirea optimă a obiectivelor organizaţiei. Standardul ISO 9001 specifică cerinţele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calităţii, în scopul de a satisface cerințele clienților. Standardul ISO 9001 poate fi aplicat de către orice organizație, care dorește să îmbunătățească funcționarea sa, indiferent de mărimea sau domeniul de aplicare și este cel mai răspândit standard de management la nivel mondial.

ISO (Organizația Internațională de Standardizare) reprezintă o rețea de instituții de standardizare din care fac parte 156 de țări, cu sediul Secretariatului General la Geneva. Organizația Internațională de Standardizare, prin membrii săi din întreaga lume, dezvoltă, publică și difuzează standardele internaționale. Astfel, certificarea ISO 9001 reprezintă o dovadă a unei organizaţii că aceasta respectă cerințele referitoare la satisfacția clientului. Compania Trigor AVD SRL are implementate toate cerinţele standardului, dovadă fiind şi obţinerea certificatului confirmativ.

ISO 9001-2015 TRIGOR, COMENZI.MD

Grija față de mediul înconjurător reprezintă una dintre provocările importante cu care se confruntă astăzi companiile. ISO 14001:2015 pune accent pe îmbunătățirea performanțelor de mediu și integrează managementul mediului în planurile strategice ale organizației. Compania Trigor AVD SRL deţine o asemenea certificare, ca urmare a tuturor cerinţelor implementate conform ISO 14001:2015.

ISO 14001-2015 TRIGOR, COMENZI.MD

Factorii externi ne pot influența mediul în care lucrăm însă un lucru rămâne cert: angajații  oricărei organizații trebuie să lucreze în siguranță. Certificarea ISO 45001 contribuie la reducerea riscurilor la locul de muncă și la asigurarea unui mediu de lucru lipsit de pericole, indiferent de dimensiunea organizației sau de sectorul de activitate. Compania Trigor AVD SRL s-a aliniat tuturor cerinţelor standardului ISO 45001.

ISO 45001-2018 TRIGOR COMENZI.MD

Pentru instruiri recomandăm https://www.tuv-austria.ro/ şi pentru certificări https://www.qmscert.ro/